بسته آموزش مهارت های شغلی

اشتغال پذیری یعنی یافتن و ماندن در شغل مناسب 

ما برای ماندن در مشاغل نیاز داریم که مهارت های شغلی مان را مستمر به روز نگه داریم. ما در کارآزموده برای شما بسته آموزش مهارت های شغلی مهیاکرده ایم. همه ما با هدف یافتن شغل بهتر به دانشگاه رفتیم. صرفنظر از اینکه چه رشته دانشگاهی را انتخاب کردیم و آیا انتخاب ما درست بوده است  یا خیر، برای یافتن شغل مناسب و اشتغال موفق و پایدار لازم داریم که مهارت های مختلفی را یاد بگیریم. در دنیا دانشگاه ها بر اساس اشتغال پذیری شان رتبه بندی می شوند. برای مثال در رتبه بندی اشتغال پذیری دانشگاه های امریکا، دانشگاه فنی کالیفرنیا بالاترین رتبه را دارد. یعنی اگر کسی بخواهد دانشگاهی را انتخاب کند سعی میکند دانشگاهی را انتخاب کند که به سرعت این فرد را به مهارت های مورد نیاز بازار کار تجهیز می کند. متاسفانه در ایران این رتبه سنجیده نمی شود و نشده است و اکنون گزارش مدونی برای انتخاب دانشگاه بر اساس این رتبه نداریم. 

انواع مهارت های اشتغال پذیری 

همانگونه که گفتیم اشتغال پذیری یعنی یافتن و ماندن در شغل مناسب. بنابراین این مهارت ها به دو دسته مهارت های عمومی و تخصصی دسته بندی می شوند. مهارت های عمومی آن دسته از مهارت هایی هستند که برای یافتن شغل به فرد کمک میکند. برای مثال مهارت های مثل رزومه نویسی، شغل یابی در وب سایت های کاریابی، مهارت های مصاحبه و … . دسته دیگر مهارت های تخصصی هستند که برای ماندن در شغل اهمیت پیدا میکند. مهارت هایی مانند مهارت حل مسیله، مدیریت تنش، ارتباط بین فردی، رهبری و .. در این دسته از مهارت ها قرار میگیرند. 

ما در کازآموده میخواهیم هر دو دسته این مهارت ها را آموزش دهیم. برای این منظور بسته آموزش مهارت های شغلی را آماده کرده ایم که به صورت منظم و ساختارمند شما را به مهارت های اشتغال پذیری تجهیز میکند. 

در صفحه اینستاگرام مان میخواهیم درباره این مهارت ها به صورت کلی تر توضیح دهیم و در صفحه یوتیوب این مهارت ها به صورت فشرده آموزش دادیم. 

نظرات شما در انجام این مسیر می تواند بسیار کمک کننده باشد. ممنون خواهیم شد که ما در اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و نظرات خود را به ما بگویید.