سنجش و ارزیابی سازمانی

سنجش و ارزیابی سازمانی

پژوهشگران برای سنجش و ارزیابی سازمانی مدل ها و ابزارهای مختلفی را توسعه داده اند.

سنجش و ارزیابی در مدیریت منابع انسانی به دو بخش فرآیند ها و نتایج دسته بندی می شود.

اگر سازمان ها فرآیند های مرتبط با مدیریت منابع انسانی را به درستی انجام دهند، نتایجی بدست خواهند آورد.

برای مثال وقتی سازمان ها نظام حقوق و دستمزد شفاف و عادلانه داشته باشند، در نتیجه آن احساس عدالت سازمانی بالا می رود.

برای سنجش فرآیند ها در سازمان مدل های تعالی و مدل های بلوغ توسعه یافته اند.

مدل هایی مثل مدل 34000 در کشور ما توسعه داده شده است و به همت دکتر قلی پور در بسیاری از سازمان های ایرانی به کار گرفته شده است.

در این مدل ها برای سنجش نتایج از پرسشنامه های سازمانی کمک گرفته می شود.

پرسشنامه های نگرش سازمانی تنوع بسیار زیادی دارند . بعضا در اختیار پژوهشگران زیادی قرار دارند.

برای مثال در مدل 34000 نگرش هایی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار های شهروندی سازمانی و نبود رفتار های غیر شهروندی سازمانی سنجیده می شود.

لزوم دانش تخصصی و نگاه متخصص مدیریت منابع انسانی در سنجش و ارزیابی سازمان ها

با توجه به تجربه چندین ساله ما در کارآزموده در زمینه مشاوره منابع انسانی در سازمان ها سنجش نگرش های منابع انسانی در سازمان ها باید با نگاه اقتضایی در سازمان انجام شود.

یعنی سازمان ها با توجه به ماهیت و شرایط کاری و ویژگی هایی که دارند، از هر یک از نگرش هایی که به آنها اشاره شده است استفاده کنند.

این نکته بسیار اهمیت دارد که در سنجش نگرش های مدیریت منابع انسانی نباید نگاه پرسشنامه ای و کمی داشت.

باید این سنجش و این پرسشنامه ها تنها بخش کوچکی از ابزارهایی باشد که سازمان برای سنجش و ارزیابی اش به کار میگیرد.

به کارگیری و اجرای بدون برنامه و بدون نگاه کل نگر این ابزار ها برای سازمانها می تواند بسیار مخرب باشد.

شما می توانید با پر کردن فرم درخواست و بیان نیازها و درخواست خدمات مشاوره این پرسشنامه ها در سازمان خود اجرا کنید.