دسته: رسالت

  • رسالت من چیست؟

    رسالت من چیست ؟ من برای چه کاری ساخته شدم؟ در انجیل یه واژه ای به کار گرفته شده به نام فراخوانده شده یا همون رسالت انسان ها این واژه به این اشاره دارد که انسان ها با هدف خاص از پیش تعیین شده ای به دنیا می آیند و زندگی میکنند تا هدف خود…