تفاوت رزومه و CV برای ارسال به کارفرما مهم است.

همین اول کار بگوییم که در برخی از کشور های دنیا و حتی برای بسیاری از کارفرما ها تفاوتی ندارد ولی اگر برای دانشگاه ها می فرستید باید به این تفاوت دقت کنید.

رزومه و یا CV هویت حرفه ای شماست و لازم است تا برای معرفی خود را به بهترین و مناسب ترین شکل معرفی نمایید.

بخش های مختلف این دو تقریبا یکی است و هر دو با مشخصات فردی شروع می شود و با سوابق شغلی و تحصیلی ادامه می یابد و در نهایت با مشخص کردن تواناییهای فردی در زمینه های مختلف مورد نظر کارفرما به پایان می رسد.

اگر میخواهید رزومه پویا و زنده داشته باشید به فعال سازی و درست کردن حساب کاربری در وب سایت لینکداین خود هم باید فکر کنید.

رزومه کوتاه است؛

رزومه  در لغت به معنی جمع بندی است. رزومه باید کوتاه و خلاصه باشد و بهتر است حتی کمتر از 2 صفحه باشد.

تا جایی که ممکن است در رزومه باید سر اصل مطلب بروید. لازم نیست برای تمام ادعا های خود شواهد ارائه دهید. بلکه به صورت خلاصه به موارد مهم و مشخصا تجربه های کاری اشاره کنید.

CV بلند است؛

در CV برای هر ادعایی که خواهیم داشت باید شواهدی ارائه دهیم. بنابراین بلند تر و طولانی تر می شود. مشخصا CV برای دانشگاه ها ارسال می شود. عناوین مقالات، کتاب ها و .. همگی با عنوان و تجربیات همکاری با اساتید و کارهای پاره وقت و تمام وقت با جزئیات باید قرار داده شود. CV می تواند تا 5 الی 7 صفحه هم طولانی شود.

پس وقتی در سایتی مشخصا از شما خواسته می شود که رزومه بفرستید و یا CV، با توجه به تفاوت رزومه و CV ، بر اساس آنچه که از شما خواسته شده است، اقدام کنید.

برای کامل کردن رزومه خود از مشاوران شغلی ما کمک بگیرید.