خودکارآمدی

خودکارآمدی مفهوم بسیار مهمی در دنیای امروز است و هر روزه بر اهمیت آن افزوده می شود.

شاید قرن های گذشته تصمیم های فرد را بر اساس رده و طبقه اجتماعی، ژنتیک ، آموخته ها و توانایی یادگیری هر فرد میدانستند ولی با دیدن نمونه های زیادی از افرادی که خلاف این جهت حرکت کرده اند این سوال را برای روانشناسان ایجاد کرد که چرا برخی افراد بسیار موفق تر از آنچه برایشان پیش بینی می شد عمل کرده اند.

خود کارآمدی به این موضوع می پردازد که افراد چگونه باور می کنند که می توانند ؟

آیا این باور فردی به توانایی های خودش منجر به توانایی واقعی می شود؟ اگر می شود چگونه می توان این باور را تقویت کرد؟

نقش باور ها در توانایی های ما انسان ها

خودکارآمدی یک باور است. باور فردی به توانایی هایش در انجام هر امری. قصه از آنجا شروع شد که افرادی که بیشتر به توانایی هایش باور داشتند واقعا بیشتر می توانستند.

باور های فردی نسبت به توانایی ها می تواند سیر فکرکردن و اندیشیدن فرد را تغییر دهد.

هر فرد بر اساس آنطوری که می اندیشد انگیزه می گیرد. وقتی این باور را داشته باشیم که می توانیم شغل مورد نظر خودمان را بدست بیاوریم، فعالیت های مرتبط با کاریابی را انجام میدهیم . اگر باور به اشتغال نداشته باشیم و یا باورهای ناکارآمد حرفه ای داشته باشیم انجام فعالیت های کاریابی را هم متوقف خواهیم کرد.

بعد از بدست آوردن انگیزه هر فرد رفتار میکند. بنابراین رفتار های همگی از باور های ما نشات میگیرد.

چرخه باور، اندیشه، انگیزه و رفتار، چرخه خودکارآمدی را تشکیل میدهند.

این چرخه ادامه می یابد تا تصویر فرد از خودش شکل بگیرد. اگر باور های ناکارآمد و ناتوانی را در خود داشته باشیم این چرخه به سمت شکست حرکت خواهد کرد و صورتی که باور های خودکارآمدی داشته باشیم حرکت ما به سمت جلو همراه با پیشرفت خواهد بود.

ایرانیان قدیم به این خودکارآمدی شهریوری می گفتند و هر ساله در شهریور ماه جشن شهریورگان را برای مدیریت ملک وجود جشن میگرفتند.

برای تقویت باورهای خودکارآمدی با مشاوران شغلی کارآزموده تماس بگیرید. ما در کنار شما هستیم تا باور های خودکارآمدی را خود تقویت کنید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *