طراح جامع خدمات بهداشت و درمان

مشاغل آینده بهداشت و درمان: طراح جامع خدمات

در ارایه خدمات بهداشت و درمان خیلی بیشتر از مشاغلی که برای ما مشخص هستند مثل پزشکی و پرستاری و .. افراد زیادی باید فعالیت کنند تا افراد از دریافت آن خدمات احساس رضایت داشته باشند. نگاه جامع به  این مجموعه خدمات و در نظر گرفتن چرخه عمر هر یک از این خدمات خیلی مهم است. یکی از مشاغل آینده بهداشت و درمان طراح جامع این خدمات است.

طراح جامع خدمات بهداشت و درمان مجموعه ای از مهارت ها و خدمات مختلف رو میشناسد . این فرد به خوبی می تواند این محموعه خدمات را در کنار هم قرار دهد تا نظام بهداشت و درمان به بهره وری بیشتری برسد.

دقیقا همین جا نقطه مغفول نظام بهداشت و درمان ما هست. جایی که دقیقا هزینه های درمان مشخص نیست. نظام درمانی در بسیاری از بیمارستان ها به نگاه مدیریتی میچربد. نتیجه این نگاه مجموعه ای از هزینه های غیر موجه برای نظام درمان می شود.

مشاغل آینده در رده بهداشت و درمان دچار تحول اساسی خواهند شد و دیگر وقتی صحبت از رشته علوم تجربی می شود فقط یاد پزشک و پرستار نمی افتیم.

البته ضرورت این اتفاق امروز بیمارستان ها را مجبور به پذیرش این تغییر کرده است.

از کجا شروع کنیم؟

برای اینکه شما طراح جامع خدمات بهداشت و درمان شوید باید نظام پزشکی و خدمات بهداشت و درمان را به خوبی بشناسید. ولی لازم نیست حتما از رشته پزشکی وارد شوید. درست ترین راه ورود به این حرفه ورود به رشته مدیریت خدمات بهداشت درمانی است. در اینجا می توانید درباره این رشته بیشتر بخوانید.

متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از افراد به دلیل اینکه مشاغل مختلف و جذاب رده بهداشت و درمان را نمی شناسند سالها برای قبولی رشته پزشکی زمان و هزینه می کنند. در حالی که با آگاهی از این مشاغل می توانند به خوبی در رده های شغلی مختلف موفق باشند و مسیر حرفه ای شان را با موفقیت سپری کنند. اگر هر سوالی در این زمینه دارید می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید. مشاوران شغلی مرکز کارآزموده در زمینه های شغلی و تحصیلی در کنار شما خواهند بود.

برای کارآزموده شدن منتظر آينده نباشید از همین آلان با کمک گرفتن از تسهیلگران شغلی شروع کنید.

هر چیزی را که نمیتوانید کنترل کنید از مسیرتان دور کنید. هر چیزی را که میتوانید تغییر دهید تلاش کنید ولی در مسیر متوفق نشوید.

ارسال دیدگاه