#تسهیلگر_شغلی در تمام #مسیر_شغلی شما در کنار شما قرار می گیرد. برای طی کردن مسیر شغلی موفق این فرد مهارت های و توانایی های شما را به خوبی شناسایی میکند و با معرفی متناسب ترین مشاغل به شما، در #انتخاب_شغل به شما کمک می کند. ولی این تنها اولین قدم از همراهی با شما خواهد بود. تسهیلگر شغلی با تدوین مسیر #توسعه_فردی برای شما در کنار شما خواهد ماند تا زمان بازنشستگی و حتی بعد از آن. شغل از جمله نیازهای اولیه امروز انسانهاست. تسهیلگر شغلی در کنار شما خواهدبود تا به بهترین وجه مسیر شغلی پر افتخاری را طی کنید.

تسهیل کردن هر کاری به معنی راحت کردن آن است. مسیر شغلی هر فرد میتواند پیچیدگی هایی را در بر داشته باشد. مسیر شغلی به واسطه تغییر در پیش فرض های اولیه اش می تواند فراز و نشیبی زیادی داشته باشد. شغلی که تا دیروز گزینه بسیار خوبی بود. ممکن است از امروز دیگر خوب نباشد. این خوب نبودن به معنی نیاز به بهبود و اصلاح است. برای مثال اگر فردی مادر شود، در حالیکه تا قبل از آن ساعت های زیادی را می توانست در محل کار بماند ولی از امروز نمی تواند و ساعت کاری به عنوان چالش و سختی محسوب می شود. یا اینکه فردی که مهارت های مدیریت و رهبری را در خود تقویت کرده است و برای رشد شغلی اقدام میکند. و هزاران مثال دیگر از این دست. تسهیلگر شغلی در کنار شما قرار میگرد تا مسیر شغلی را با اطمینان بیشتری طی کنید.

در ادامه بیشتر درباره تسهیلگری شغلی صحبت خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه