توافق‌نامه خدمت رسانی کارآزموده

توافق‌نامه خدمت رسانی کارآزموده

از اعتماد شما به کارآزموده سپاسگزاریم. مجموعه کارآزموده شامل وب سایت، اینستاگرام و کلیه شبکه های مجازی در قالب توافق‌نامه خدمت رسانی کارآزموده به شما خدمت رسانی خواهد کرد: 

  1. کلیه خدمات کارآزموده در راستای اهداف توسعه فردی و سازمانی است و از خدمات کارآزموده در جهت اهداف غیر قانونی استفاده نشود.
  2. هر گونه آسیب ناشی از رفتار و اقدامات کاربران اعم از کارجو و کارفرما، که منجر به دین و بدهی به شخص ثالث گردد، بر عهده کاربر بوده و مسئولیتی از این حیث برای کارآزموده ایجاد نخواهد کرد.
  3. هر گونه استفاده از اطلاعات مندرج در کارآزموده در هر شکلی که باعث نقض منافع تجاری کارآزموده شود، همچون انتشار تبلیغات غیر مجاز تجاری یا غیرتجاری و غیره، مجاز نمی‌باشد.
  4. کارآزموده میتواند در هر زمان همکاری استفاده‌ی کاربر از خدمات خود را مورد بازنگری و نظارت قرار دهد.
  5. کارآزموده می‌تواند به تشخیص خود کلیه‌ی خدمات ارائه شده به کاربر را در هر زمان متوقف نماید.
  6. هرگونه عدول از تعهدات و مقررات مندرج در این قرارداد.
  7. ایجاد مزاحمت به هر نحو و مشاهده‌ی رفتارهای غیر متعارف از کاربر که موجب اختلال در ارائه خدمات کارآزموده گردد.

با توجه به توسعه و تغییرات سریع کسب و کارهای مجازی، کارآزموده مجاز است تا مفاد این قرارداد را بازنگری و اصلاح نماید. قرارداد جدید در همین صفحه منتشر می شود.