مشاوره، آموزش و کاریابی کارآزموده

همین آلان استخدام کنید یا استخدام شوید.

کارآزموده تا تجربه حس خوب کار کردن در کنار شما است. 

ما به شما کمک میکنیم در رده های شغلی مختلف استخدام کنید و یا استخدام شوید. 

کارآزموده برای کارفرمایان

انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی، گرفتن تست های تخصصی روانشناختی از کارجویان، طراحی آزمون های اختصاصی کارفرمایان، برگزاری کانون های ارزیابی استخدام و توسعه و … 

کارآزموده برای کارجویان

مشاوره و تسهیلگری مسیر رشد حرفه ای کارجویان، بررسی و بهبود رزومه های کارجویان، تسهیل ارتباط با کارفرمایان، بازخورد به کارجویان در مسیر کاریابی و مهارت افزایی، آموزش مهارت های اشتغال به کارجویان …

در تمام ایران خدمت رسانی میکنیم

ما در تمام ایران به صورت عمومی و اختصاصی به شما خدمت رسانی میکنیم. در استان های تهران (کل استان تهران) ، فارس(شیراز) ، خراسان رضوی( مشهد) به صورت عمومی به شما در استخدام کارشناس کارآزموده و مبتدی کمک میکنیم. 

  • دریافت رزومه عمومی و تخصصی
  • مصاحبه عمومی و تخصصی با کارجویان
  • انجام آزمون های روانشناختی و تست های شغلی 
  • برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه 

مشاوره، آموزش و استخدام کارآزموده

هر روز در کارآزموده با هم یاد میگریم و یاد میدهیم.